ก่อน/หลัง – โรคหลอดเลือดสมอง HTR1029 #1

ก่อนที่จะเข้ารับการบำบัดโรคหลอดเลือดสมองด้วย recoveriX ผู้ป่วยต้องใช้เวลา 167 วินาทีในการทำงานให้เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม หลังการบำบัด ระยะเวลานี้ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 54 วินาที การลดลงอย่างมากนี้เน้นย้ำถึงประสิทธิผลของ recoveriX ในการบรรเทาอาการเกร็ง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น