ก่อน/หลัง – โรคหลอดเลือดสมอง HPR1104 #1

สังเกตเห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของอาการเกร็ง ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถขยับนิ้วทั้งหมดได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถทำงานต่างๆ เช่น การสวมเสื้อแจ็คเก็ตโดยไม่ต้องมีคนช่วย ก่อน recoveriX เขาใช้เวลา 1 นาที 59 วินาทีเพื่อทำการทดสอบ Peg 9 หลุมให้เสร็จสิ้น ในขณะที่หลังจากการฝึก recoveriX เขาใช้เวลาทดสอบเสร็จภายใน 1 นาที 17 วินาที