ก่อน/หลัง – โรคหลอดเลือดสมอง Haberfellner #1

สัมผัสประสบการณ์ความก้าวหน้าของการบำบัดด้วย recoveriX ในผู้ป่วย 10 เดือนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในการทดสอบ Box and Blocks ความชำนาญด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 21 บล็อกก่อนการบำบัดด้วย recoveriX เป็น 39 บล็อกหลังจากนั้น