ก่อน/หลัง – stroke – FMAUE – ST28

ลูกค้ารายนี้ทำการประเมิน Fugl-Meyer สำหรับแขนขาซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินการฟื้นตัวของมอเตอร์และการทำงานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางระบบประสาท โดยเน้นที่การเคลื่อนไหว เช่น การลักพาตัวไหล่ การงอข้อศอก การงอแขน/การคว่ำข้อมือ การงอ/การยืดข้อมือ และการเคลื่อนไหวของนิ้ว