ก่อน/หลัง – stroke – Faro – ST10

ที่นี่คุณสามารถสังเกตการปรับปรุงที่สำคัญโดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายหนึ่งของเรา