ก่อน/หลัง – stroke – Faro right – ST26

ที่นี่คุณสามารถสังเกตการปรับปรุงที่สำคัญโดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายหนึ่งของเรา