ก่อน/หลัง – stroke – Faro – ST11

recoveriX กำลังวัดกิจกรรม EEG ในขณะที่ลูกค้าจินตนาการถึงการเคลื่อนไหวของมือหรือเท้า เมื่อ recoveriX ตรวจพบจินตนาการของมอเตอร์ มันจะกระตุ้นการกระตุ้นทางไฟฟ้าของแขนขา เพื่อให้แขนขามีการเคลื่อนไหวจริง ที่นี่คุณจะเห็นการปรับปรุงการเคลื่อนไหวของมือของมือที่ได้รับผลกระทบ