ก่อน/หลัง – stroke – ADF APF – ST42

recoveriX กำลังวัดกิจกรรม EEG ในขณะที่ลูกค้าจินตนาการถึงการเคลื่อนไหวของมือหรือเท้า เมื่อ recoveriX ตรวจพบจินตนาการของมอเตอร์ มันจะกระตุ้นการกระตุ้นทางไฟฟ้าของแขนขา เพื่อให้แขนขามีการเคลื่อนไหวจริง ที่นี่คุณจะเห็นการปรับปรุงในการเคลื่อนไหวของเท้าของเท้าที่ได้รับผลกระทบจากจังหวะ