ก่อน/หลัง – โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง Rettenwander #2

ในการทดสอบการเดิน 6 นาที ระยะทางของผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งเพิ่มขึ้นจาก 39 เมตรก่อนการฟื้นฟู recoveriX เป็น 101 เมตรหลังจากนั้นอย่างน่าประทับใจ ในทำนองเดียวกัน ในการทดสอบการเดิน 25 ฟุต เวลาเสร็จสิ้นลดลงอย่างมากจาก 39 วินาทีก่อน recoveriX เหลือเพียง 19 วินาทีหลังจากนั้น