ก่อน/หลัง – โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง Königsberger #1

ในการทดสอบ Timed Up and Go ของผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนี้ ระยะเวลาลดลงจาก 18 วินาทีก่อนการกู้คืนเป็น 14 วินาทีหลังจากเซสชันการกู้คืน 25 ครั้ง ในทำนองเดียวกัน ในการทดสอบการเดิน 6 นาที ระยะทางที่ครอบคลุมเพิ่มขึ้นจาก 210 เมตรก่อนการกู้คืน recoveriX เป็น 285 เมตรหลังจากเซสชันการกู้คืน 25 ครั้ง นอกจากนี้ การทำงานของมือของเขาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งทำให้เขาสามารถสร้างงานศิลปะได้อีกครั้ง