ก่อน/หลัง – MS – TUG – MS1

ผู้ป่วยดำเนินการตามกำหนดเวลาแล้วไปทดสอบที่นี่ การทดสอบนี้เป็นการประเมินความคล่องตัวและต้องมีความสมดุลและการประสานงาน การทดสอบวัดเวลาเป็นวินาที โดยผู้ป่วยต้องลุกจากเก้าอี้ เดิน 3 เมตร หันหลังแล้วนั่งอีกครั้ง