ก่อน/หลัง – MS – AIVN AEVN – MS9

recoveriX กำลังวัดกิจกรรม EEG ในขณะที่ผู้ป่วยจินตนาการถึงการเคลื่อนไหวของมือหรือเท้า เมื่อ recoveriX ตรวจพบจินตนาการของมอเตอร์ มันจะกระตุ้นการกระตุ้นทางไฟฟ้าของแขนขา เพื่อให้แขนขามีการเคลื่อนไหวจริง ที่นี่คุณจะเห็นการปรับปรุงการเคลื่อนไหวของเท้าของเท้าที่ได้รับผลกระทบจากจังหวะ