ก่อน/หลัง – MS – 6MWT – MS3

ไคลเอนต์ MS นี้ทำการทดสอบการเดิน 6 นาที (6MWT) การทดสอบนี้เป็นการวัดผลลัพธ์หลักของการศึกษา เนื่องจากเป็นระดับทางคลินิกที่พบบ่อยที่สุดในวรรณกรรม MS เนื่องจากมีความสามารถในการทำซ้ำและความน่าเชื่อถือสูง 6MWT วัดระยะทางเป็นเมตรที่ลูกค้าสามารถเดินด้วยความเร็วที่สะดวกสบายภายในหกนาที