Gerlinde Percht

การบำบัดด้วย recoveriX นั้นยอดเยี่ยมเพราะใช้ขั้นตอนการทดสอบที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น การตอบสนองของระบบ recoveriX จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพสมาธิของผู้ป่วยเสมอ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของระบบประสาทผ่านการป้อนกลับทางชีวภาพที่แม่นยำ สิ่งนี้ฉลาดมากและใช้งานง่ายสำหรับนักบำบัด