เวลาใดที่ได้ผลมากที่สุดในการบำบัดด้วย recoveriX?

recoveriX สามารถใช้ในการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน ระยะกึ่งเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง ดังที่ผู้ป่วยหลายรายได้แสดงไว้ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของเราแสดงให้เห็นว่าการบำบัดด้วย recoveriX มีประสิทธิภาพแม้กระทั่ง 10, 20, 30,… ปีหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือความผิดปกติทางระบบประสาท