ฉันจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่สำหรับผู้ป่วยของฉันจากการบำบัดด้วย recoveriX?

การชำระเงินคืนของ recoveriX ขึ้นอยู่กับระบบการดูแลสุขภาพในพื้นที่ โดยปกติแล้ว รหัสการชำระเงินคืนตามภูมิภาคสามารถเรียกเก็บเงินได้ เช่น การบำบัดทางกายภาพ กิจกรรมบำบัด การบำบัดด้วยเซลล์ประสาทกระจกเงา การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อการทำงาน หรือจินตภาพการเคลื่อนไหวของมอเตอร์ การบำบัดด้วย recoveriX ทำการรักษาสามอย่างพร้อมกัน:

  1. การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่ใช้งานได้
  2. การบำบัดด้วยเซลล์ประสาทกระจก
  3. ภาพการเคลื่อนไหวของมอเตอร์

ดังนั้น คุณจึงอาจเรียกเก็บเงินค่าการบำบัด recoveriX ทั้งสามรายการนี้ได้