Prej/potem – stroke – TUG – ST32

Pacient je tukaj opravil test odmerjenega časa. Ta test ocenjuje mobilnost ter zahteva ravnotežje in koordinacijo. Test meri čas v sekundah, ki ga pacient potrebuje, da vstane s stola, prehodi 3 metre, se obrne in ponovno sede.