Prej/potem – stroke – AINV AEVN – ST32

Tukaj lahko opazujete pomembne izboljšave enega od naših bolnikov po možganski kapi.