Dramatično izboljšanje po tem, ko po prvih 17 terapijah ni bilo uspeha

Intervju Pacientov napredek

Terapija recoveriX je pri bolniku s kronično možgansko kapjo privedla do hitrega funkcionalnega izboljšanja, potem ko se je po prvih 17 terapijah izboljšala spastičnost. V tem intervjuju Christoph Guger pojasnjuje impresivne rezultate pacienta gospoda Brandstetterja, ki se mu je stanje zelo izboljšalo, čeprav po prvih 17 terapijah recoveriX ni bilo opaziti nobenih funkcionalnih izboljšav.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Pred kratkim je bil zanimiv primer, ko bolnik v prvih 17 terapijah ni pokazal gibalnih izboljšav. Kaj se je zgodilo?

Christoph Guger: »Moški, star 53 let, je 11 mesecev pred začetkom terapije recoveriX v telovadnici recoveriX v Schiedlbergu v Avstriji doživel možgansko kap. Zaradi kapi je živel s hemiplegijo desne strani. Opravil je 25 terapij recoveriX, med katerimi si je moral predstavljati gibanje leve ali desne roke (motorična predstava). Med prvimi 17 terapijami recoveriX sploh ni bil sposoben opraviti testa 9 zatičev. Test 9 zatičec je običajen test motoričnih funkcij, pri katerem mora bolnik z levo in tudi z desno roko postaviti 9 majhnih paličic v določene luknjice. Za vsako roko se izmeri čas. Po 18. terapiji je test prvič dokončal, zanj pa je potreboval 10:22 minut. To je zelo dolg čas, ki pa kaže tudi na to, da je bil resnično motiviran, da ga opravi. Kaže tudi, da pacient ni obupal, kljub temu da na začetku ni bilo vidnega izboljšanja motoričnih funkcij.«

Zakaj do tega izboljšanja ni prišlo že prej?

Christoph Guger: »Ta bolnik je imel tremor in spastičnost na prizadeti desni roki. Prvih 17 terapij smo potrebovali za zmanjšanje spastičnosti in tremorja. Nato so se njegove motorične sposobnosti zelo hitro izboljšale. Ta pojav smo opazili tudi pri drugih bolnikih: Najprej se bolniki znebijo spastičnosti in tremorja, šele nato se začnejo izboljševati motorične funkcije.«

Kako ste izmerili zmanjšanje tremorja in spastičnosti?

Christoph Guger: »Uporabili smo Fahnovo lestvico tremorja, kjer morajo bolniki risati črte in kroge. To se uporablja za ocenjevanje tremorja. Za oceno spastičnosti smo uporabili tudi modificirano Ashworthovo lestvico za roko in zapestje. Pri obeh testih je bilo zaradi terapij recoveriX ugotovljeno izboljšanje.«

1. terapija recoveriX 25. terapija recoveriX
Fahnova ocena tremorja 4 točke 3 točke
Modificirana Ashworthova lestvica zapestje 2 točke 1 točka
Modificirana Ashworthova lestvica roka 1,5 točke 1 točka

Kako veste, ali se bolniku izboljša stanje pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti?

Christoph Guger: »Uporabljamo Bartheljev indeks (BI), s katerim ocenimo, kako dobro lahko vsak udeleženec opravlja vsakodnevne dejavnosti. Ta rezultat ocenjuje samostojnost vsakega pacienta pri hranjenju, kopanju, negovanju, oblačenju, uporabi stranišča in njegovo mobilnost. Terapevt pacienta vpraša, kako dobro opravlja te dejavnosti – ali je popolnoma odvisen in potrebuje pomoč, potrebuje zmerno pomoč ali je popolnoma samostojen. Izboljšana ocena indeksa BI kaže na večjo samostojnost udeleženca po terapijah recoveriX.«

1. terapija recoveriX 25. terapija recoveriX
Bartheljev indeks 90 točk 95 točk

Za opis motoričnih izboljšav uporabite Fugl-Meyerjevo lestvico. Kakšno je bilo bolnikovo stanje po Fugl-Meyerjevi lestvici?

Christoph Guger: »Fugl-Meyerjeva lestvica se uporablja za testiranje zgornjih in spodnjih okončin. Osredotočili smo se na zgornjo okončino bolnika. Začel je s 25 točkami od 66 (največ). Po 25 terapijah je bolnik dosegel 46 točk, kar pomeni izboljšanje za 21 točk. Vsaka terapija recoveriX traja 40 minut, tako da je bolnikova vadba skupaj trajala 16 ur. To je ogromno in dramatično izboljšanje po samo 16 urah usposabljanja. Bolnik je bil 11 mesecev po kapi tudi v kroničnem stanju. Na tej točki bolniki s standardnimi fizikalnimi terapijami pogosto ne dosegajo več želenega napredka.«

Kaj pravzaprav pomeni izboljšanje za 21 točk? Kako lahko to ocenite?

Christoph Guger: »Med izvajanjem testov snemamo videoposnetke naših bolnikov. Izboljšanje za 21 točk pomeni, da je pacient pred terapijo lahko obrnil desno roko za 90 stopinj, po terapiji recoveriX pa za 180 stopinj. Pred terapijo je bolnik lahko dvignil desno roko in se dotaknil nosu, vendar je bilo gibanje počasno in ne tekoče.«

Klaus Brandstetter 9HolePegTest recoverix.com

Created with GIMP

Kaj ste opazili pri natančnosti BCI za tega bolnika?

Christoph Guger: »Bolnik je začel s približno 65-odstotno natančnostjo, nato pa se je učinkovitost hitro povečala. Ob 7. terapiji je bila skoraj 100-odstotna. Njegova natančnost v večini naslednjih terapij bila več kot 95 %, v nekaj terapijah recoveriX pa je dosegel celo 100 % uspešnost. Opravili smo tudi študijo z zdravimi kontrolnimi osebami in naša povprečna natančnost pri njih je približno 80 %. Pomeni, da se je bolnik ravnokar odrezal veliko bolje kot večina zdravih ljudi. To lahko razložimo z visoko motivacijo bolnika in tudi z našim edinstvenim pristopom v programu recoveriX, kjer dobi bolnik povratno informacijo v obliki giba roke, ki je predstavljena na zaslonu računalnika v obliki navidezne resničnosti, prav tako pa v obliki dejanskega giba roke zaradi sprožene funkcionalne električne stimulacije preko elektrod na roki. Poleg tega si vsi naši pacienti želijo doseči 100-odstotno natančnost pri vsaki posamezni terapiji recoveriX. Pacienti se celo razburijo, če je ne dosežejo.«

 

accurancy rate recoverix.com

Katere izboljšave ste opazili pri podatkih EEG?

Christoph Guger: »Izračunali smo tako imenovane karte ERD, ki prikazujejo aktivacijo leve in desne senzomotorične skorje. Zaradi terapij recoveriX smo lahko videli veliko večjo aktivacijo, ko je bila terapija recoveriX končana. To nam kaže, da so se možgani med 5000 ponovitvami giba v 25 terapijah prilagajali in se ponovno učili, kako se gibati.«

Omenili ste, da izvajate funkcionalno električno stimulacijo? Ali lahko razložite, kaj to pomeni?

Christoph Guger: »Elektrodi za stimulacijo recoveriX namestimo na kožo tik nad mišice, ki so odgovorne za dvigovanje desne in leve roke. Nato uporabimo električni tok z majhno jakostjo, tako da se prsti in roka med stimulacijo popolnoma dvignejo. To imenujemo dorzifleksija. To ima tri zelo pomembne učinke: (i) paralizirana roka se ponovno začne gibati, kar je bolnikom zelo všeč, (ii) mišična spastičnost se zmanjša, ker se mišice aktivirajo, in (iii) bolnik začuti, da se roka premika, kar aktivira senzomotorično skorjo. Med stimulacijo je pomembno, da ne uporabljamo prevelikega toka, ker bi to lahko vodilo do poškodbe, vendar ima naprava več varnostnih ukrepov za nadzor toka. Bolniki poročajo, da je stimulacija roke prijetna in seveda, da se roka premika. Ko so po končani terapiji recoveriX testirali njegove motorične funkcije s Fugl-Meyerjevo oceno, je terapevt poročal o skupnem izboljšanju za 46 točk.«