Bernhard Nimetz – MS

Deze patiënt heeft aanzienlijke verbeteringen ervaren als gevolg van de recoveriX-training. Opmerkelijke verbeteringen zijn onder meer zijn manier van lopen en coördinatie, wat leidt tot een algeheel gevoel van welzijn. Vóór de recoveriX-training had hij moeite met zelfs de eenvoudigste taken, zoals het vasthouden van een glas water zonder de inhoud te morsen. Na recoveriX hebben zijn fijne motoriek opmerkelijke vooruitgang laten zien, waardoor het aantal gevallen van morsen aanzienlijk is verminderd.