Algemene voorwaarden

Invoering

Welkom bij herstelix.com. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website; door gebruik te maken van de Website aanvaardt u deze voorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of enig deel van deze algemene voorwaarden, mag u de website niet gebruiken.

Informatie over ons

De website is eigendom van en wordt beheerd door g.tec medical engineering GmbH, Oostenrijk.

Privacybeleid

Op uw gebruik van de website is ook ons privacybeleid van toepassing, dat door middel van deze verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen. Het Privacybeleid schetst hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beheren en is AVG-conform.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, bezitten wij of onze licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de Website en het materiaal op de Website. Al deze intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

Beperkingen van aansprakelijkheid

De website wordt aangeboden “as is” zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet. Wij garanderen of vertegenwoordigen de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie op de Website niet.

Gebruikersinhoud

In deze algemene voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u op de Website indient. U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media.

Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of onder onze controle staan. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Oostenrijkse wetten.

Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via office@gtec.at.