Een haalbaarheidsstudie

Brain-Computer Interface voor de motorische revalidatie van de bovenste extremiteit van patiënten met een beroerte

De klinische doeltreffendheid werd aangetoond in een groepsstudie met 52 patiënten die zeer significant verbeterden in motorische functies en spasticiteit. De hier gebruikte BCI-behandeling was doeltreffend in het bevorderen van langdurige functionele verbeteringen in de bovenste extremiteit bij patiënten die een beroerte overleefden met ernstige, matige en milde beperkingen. Deze functionele verbetering kan verklaard worden door verbeterde neuroplasticiteit in het centrale zenuwstelsel.

In de recoveriX PRO studie werden 52 patiënten onderzocht (3,3 jaar na een beroerte) met een gemiddelde FMA-UE (Fugl-Meyer Assessment of Upper Extremities) bij de uitgangswaarde van 17,0 punten. De studie toonde een signifancte verbetering van de FMA-UE van 4,76 punten.

Ernstig gestoorde patiënten (FMA-UE: 0-28) verbeterden 3,8 punten, matig gestoorde patiënten (FMA-UE: 29-42) verbeterden 7,99 punten, licht gestoorde patiënten (FMA-UE: 43-66) verbeterden 5,29 punten. Mensen die een gemiddelde classificatienauwkeurigheid >80 % behaalden verbeterden met 6,5 punten, mensen die minder dan 80 % behaalden hadden een verbetering van 2,3 punten.

De volgende tests toonden bovendien een aanzienlijke verbetering: Bartel, Modified Ashworth Scale Wrist, Modified Ashworth Scale Fingers, Box and Block Test of Affected Hand, Box and Block Test of Healthy Hand, 9-hole PEG Test of Affected Hand, 9-hole PEG Test of Healthy Hand, Fahn Tremor Rating Scale of Affected Hand, Fahn Tremor Rating Scale of Healthy Hand, Lower Extremity Fugl Meyer Assessment, Montreal Cognitive Assessment, Stroop Color-Word Test.

Andere controlestudies gaan gemiddeld uit van een verbetering van 3,92 punten in FMA-UE (FES, robotische beweging, visuele feedback). Stephen et al. (2012) hebben het klinisch belangrijk verschil (CID) gedefinieerd voor matig tot minimaal gestoorde patiënten met een chronische beroerte. Deze CID heeft betrekking op de UE-FM verbetering en bedraagt 4,25 tot 7,25 punten. recoveriX behaalde voor matig gestoorde patiënten 7,99 punten, wat hoger is dan de CID. Voor minimaal gestoorde patiënten behaalde recoveriX 5,29 punten, wat in het bereik van de CID ligt.

Bovendien bleek uit de studie dat recoveriX tot dezelfde verbetering leidt, onafhankelijk van hoe lang geleden de beroerte plaatsvond (bereik: 6 maand tot 31 jaar).

Lees het originele artikel