Op neurotechnologie gebaseerde recoveriX-behandeling biedt veiliger alternatief voor medicijnen voor patiënten met beroerte en MS

Media

18 jan 2024 12:10 PM Door Jon Stojan

Nu elk jaar meer mensen lijden aan neurologische aandoeningen zoals een beroerte en multiple sclerose (MS), is het bewustzijn over deze aandoeningen en hoe ze te behandelen of te beheersen belangrijker geworden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het levenslange risico op het krijgen van een beroerte de afgelopen 17 jaar met 50% gestegen, waarbij naar verwachting ongeveer één op de vier mensen in zijn of haar leven een beroerte zal krijgen. Ondertussen hebben wereldwijd bijna 3 miljoen mensen MS.

Read the original article in Medical Daily

Patiënten met een beroerte en MS blijven vaak achter met een verminderde levenskwaliteit door beperkte beweging en spierspasticiteit, vooral in hun ledematen. De meeste medicijnen die aan patiënten worden gegeven, zijn niet in staat om de aangetaste lichaamsfuncties te herstellen. In plaats daarvan kunnen ze alleen voorkomen dat de toestand van de patiënt verslechtert of, in het geval van MS, de achteruitgang van de patiënt vertragen. Orale antispastische medicijnen hebben vaak een beperkt effect en kunnen bijwerkingen veroorzaken zoals zwakte, verwardheid en duizeligheid. Bij sommige patiënten worden kleine doses botulinetoxine (botox) in de spieren geïnjecteerd om de spasticiteit te verlichten. Deze behandeling is slechts ongeveer 12 weken effectief, voordat deze moet worden herhaald, wat zowel kostbaar als riskant kan zijn.

In tegenstelling tot de meeste medicijnen voor beroerte en MS op de markt, is aangetoond dat recoveriX, een neurorevalidatiebehandeling met een brein-computerinterface, helpt bij de revalidatie van patiënten met een beroerte of multiple sclerose. RecoveriX is ontwikkeld door het Oostenrijkse bedrijf g.tec medical engineering. Het stimuleert de ledematen van patiënten elektrisch, waardoor ze weer kunnen functioneren na een neurologische aandoening. De patiënt zit voor een computer terwijl hij een EEG-headset draagt die de hersengolven van de patiënt afleest. De monitor dient als bewegingsgeleider voor de ledematen en de elektroden die op de ledematen zijn aangesloten geven elektrische stimulatie aan de spieren, waardoor dorsiflexie van de gewrichten wordt veroorzaakt. Elke therapiesessie duurt ongeveer een uur. Een recoveriX-behandelblok bestaat uit 25 sessies, idealiter drie keer per week.

Herhaald gebruik van recoveriX heeft aangetoond dat het patiënten helpt bij het herstellen van het gebruik van hun ledematen, met verminderde spasticiteit en verbeterde motorische vaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door betere prestaties bij de negengaatjestest, een maat voor fijne handvaardigheid. Patiënten hebben ook een betere concentratie, fysieke prestaties, cognitie, geheugen en blaascontrole laten zien. Dit draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van leven en stelt patiënten in staat om de meeste activiteiten te doen die ze niet konden doen na het ontwikkelen van een beroerte of MS.

Volgens g.tec medeoprichter en CEO Dr. Christoph Guger heeft recoveriX, dat gebaseerd is op visuele en elektromagnetische stimulatie, meerdere positieve effecten zonder noemenswaardige negatieve bijwerkingen. Hij voegt eraan toe dat als we kijken naar klinische studies voor medicatie, er duizenden patiënten nodig zijn om te bewijzen dat de medicatie een bepaald effect heeft. Omdat in een klinische studie een groot aantal mensen wordt getest, betekent dit niet dat de medicatie ideaal is voor een individuele patiënt.

Bovendien zijn er voor multiple sclerose ongeveer 20 verschillende medicijnen die kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de patiënt en het type MS. Na een jaar van gebruik van een bepaald medicijn wordt geëvalueerd of het effectief is. Als de medicatie niet de juiste is voor de patiënt, bestaat de kans dat het de dingen alleen maar erger maakt, zegt Guger.

Ondanks de enorme positieve impact van nieuwe, technologische behandelingen zoals recoveriX, merkt Guger op dat artsen soms aarzelen om ze voor te schrijven. Sommige verzekeringsmaatschappijen dekken deze behandelingen ook nog niet. Volgens Guger komt dit doordat veel artsen alleen zijn opgeleid voor medicatie en recoveriX nog niet bestond toen ze geneeskunde studeerden. Hij gelooft echter dat na verloop van tijd meer medische professionals de voordelen van recoveriX zullen inzien en het zullen combineren met hun medicatie en behandelingsregimes. Bovendien zullen verzekeringsmaatschappijen recoveriX-sessies gaan vergoeden zodra ze de gegevens zien dat het werkt en resulteert in lagere verzekeringsuitkeringskosten.

Vandaag de dag is recoveriX verkrijgbaar in meerdere landen in Europa, Azië-Pacific, Noord-Amerika en Afrika. g.tec maakt gebruik van een uniek franchisesysteem om de technologie snel te verspreiden. Guger vecht om ervoor te zorgen dat meer mensen die lijden aan een beroerte, MS en andere neurologische aandoeningen toegang krijgen tot recoveriX en zelf de positieve effecten ervan kunnen zien, en dat ze het ook kunnen doorgeven aan andere mensen die het nodig hebben.

Read the original article in Medical Daily