Onderscheiden leider in BCI en neurotechnologie: gedreven door innovatie en impact

Media

Gepubliceerd op 16 januari 2024 in The Worlds Times

Met meer dan 24 jaar ervaring ben ik de oprichter en CEO van g.tec medical engineering GmbH, een vooraanstaand bedrijf gespecialiseerd in brain-computer interfaces (BCI) en biosignaalverwerking . Mijn achtergrond is geworteld in een doctoraat in biomedische technologie, en ik ben in het bezit van GMP- en ISO 13485-certificeringen, waaruit mijn sterke expertise op het gebied van BCI en neurotechnologie blijkt.

Lees het originele artikel in The Worlds Time

Mijn primaire missie draait om de ontwikkeling en productie van ultramoderne BCI-hardware en -software, die de registratie en analyse van hersenactiviteit mogelijk maakt via niet-invasieve en invasieve methoden. Mijn focus ligt op het verbeteren van de levenskwaliteit en communicatie voor mensen met motorische beperkingen zoals een beroerte of ALS, en het verleggen van de grenzen van BCI-toepassingen in domeinen zoals neurorehabilitatie, neuromarketing, hersenkartering en neuroprothetiek. Ik heb belangrijke bijdragen geleverd via patenten en publicaties op dit gebied, en ik leid ook de BCI Award Foundation, die uitzonderlijke prestaties op het gebied van BCI-onderzoek erkent.

In mijn rol als hoofd van g.tec houd ik toezicht op de verkoop en distributie van onze producten en diensten in de VS, Canada en de APAC-regio, met een grote toewijding aan het waarborgen van klanttevredenheid en het uitbreiden van onze marktaanwezigheid. Mijn passie ligt in het leveren van hoogwaardige BCI-technologie en -diensten aan onze klanten en partners over de hele wereld. Om dit te bereiken werk ik samen met een team van getalenteerde en betrokken professionals, waaronder ingenieurs, wetenschappers en verkoopexperts die mijn visie en waarden delen. Ik blijf enthousiast over continu leren, innovatie en samenwerking binnen het dynamische domein van BCI en neurotechnologie.

Uitgebreide achtergrond- en bedrijfsoverzicht

We begonnen het interview met de vraag: “Leg uw achtergrond en de gegevens van uw bedrijf in detail uit.”

Christoph antwoordde : “G.tec Medical Engineering ontwikkelt hoogwaardige hersen-computerinterfaces en neurotechnologie. We begonnen onze reis ongeveer 25 jaar geleden en verkochten ons eerste BCI-systeem in 1999 aan de Universiteit van Oxford en het tweede aan een onderzoekscentrum in Zuid-Korea. g.tec heeft kantoren in Oostenrijk, waar we hardware en software ontwikkelen en produceren en klinische onderzoeken uitvoeren. Daarnaast hebben we kantoren in Barcelona, Hong Kong, Albany (New York, VS), Vancouver (Canada) en Sapporo (Japan).

Onze ambities en doelstellingen

Toen vroegen we: “Wat zijn je doelen?”

Christoph antwoordde : “g.tec heeft tot doel BCI- en neurotechnologieproducten naar de wereld te brengen. Ons doel is om de hersenactiviteit in realtime te analyseren en informatie te extraheren voor verschillende toepassingen. Dit varieert van het besturen van externe apparaten zoals robots, computers of computerspellen tot medische toepassingen, zoals communicatie met patiënten met bewustzijnsstoornissen, het in kaart brengen van hersenactiviteit bij epilepsie- of tumorpatiënten, en het bieden van neurorehabilitatie aan patiënten met neurologische gebreken.”

Belangrijkste sterke punten van RECOVERIX

We vroegen verder: “Wat is volgens jou de grootste kracht van “RECOVERIX” op dit moment?

Christoph antwoordde : “recoveriX is het eerste neurorevalidatieapparaat op de markt dat de behandeling van bovenste en onderste ledematen mogelijk maakt bij patiënten met neurologische gebreken. Wij leveren alle noodzakelijke neurotechnologie aan klinieken, ziekenhuizen, revalidatiecentra, therapeuten en artsen. Door onze standaardprocedure te volgen, zijn we getuige geweest van aanzienlijke verbeteringen bij patiënten met een beroerte en mensen met multiple sclerose in verschillende domeinen, zelfs vele jaren na een beroerte. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben we zelfs 10, 20 of 30 jaar na een beroerte vooruitgang waargenomen.

Mensen met multiple sclerose ervaren ook aanzienlijke verbeteringen. Velen krijgen van hun artsen te horen dat ze binnenkort in een rolstoel terechtkomen en medicijnen krijgen voorgeschreven om de achteruitgang te vertragen, maar recoveryX heeft aanzienlijke verbeteringen in hun toestand aangetoond.”

Reis naar succes en prestaties

Toen vroegen we: “Wat was het pad dat je hebt gevolgd om te komen waar je nu bent?”

Christoph antwoordde : “We zijn ongeveer 25 jaar geleden begonnen met ons BCI-ontwikkelingstraject. g.tec heeft alle noodzakelijke componenten in eigen huis ontwikkeld en levert biosignaalversterkers, EEG-elektroden, elektrische stimulatoren en signaalverwerkingsinstrumenten aan talrijke onderzoeksinstituten, universiteiten en industrieën voor neurowetenschappelijk onderzoek en nieuwe toepassingen.

Ongeveer 8 jaar geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van medische toepassingen, en recoveryX is daar één van. Aanvankelijk namen we deel aan grote Europese onderzoeksprojecten met toonaangevende ziekenhuizen die patiënten met een beroerte verzorgden. Destijds was de combinatie van BCI-technologie met revalidatie na een beroerte relatief onontgonnen. Er rezen vragen over het verkrijgen van EEG-gegevens van hersengebieden die door een beroerte zijn beschadigd versus het gebruik van alleen gezonde hersengebieden. recoveryX heeft deze vragen aangepakt en op efficiënte wijze geïntegreerd in een systeem dat gemakkelijk kan worden gebruikt door medische professionals zoals therapeuten, verpleegkundigen en artsen.”

Navigeren door uitdagingen en triomfen

Iedereen werd in zijn leven geconfronteerd met enkele moeilijkheden en triomfen, dus vroegen we: “Wat zijn de grootste uitdagingen die je hebt moeten overwinnen tijdens de reis van “recoveriX”?”

Christoph antwoordde : “Verschillende cruciale factoren moeten correct worden aangepakt om een dergelijk systeem te laten werken. Het verkrijgen van hoogwaardige EEG-gegevens van patiënten is van cruciaal belang omdat deze dienen als het essentiële invoersignaal voor de hersen-computerinterface. Veel EEG-apparaten op de markt produceren gegevens met meer dan 50% artefacten, waardoor deze onbruikbaar worden. Dit verspilt niet alleen de tijd van de patiënt, maar belemmert ook de effectiviteit van de behandeling.

Bovendien is het nauwkeurig herkennen van de specifieke gedachten van de patiënt in realtime cruciaal om te kunnen identificeren wanneer bepaalde hersengebieden worden geactiveerd. Deze informatie is essentieel voor het beheersen van de elektrische stimulatie van spieren en het bereiken van een zeer efficiënte neurorevalidatie. In wezen koppelen we mentale processen aan echte bewegingen, bevorderen we neuroplasticiteit en faciliteren we de genezing van de hersenen door middel van de hersteliX-behandeling.”

recoveriX definiëren in één enkel woord

The Worlds Times: Geef ons één woord dat “recoveriX” het beste beschrijft.

Christoph antwoordde: “Neurorehabilitatie”

Het omarmen van de visie van recoveriX

We vroegen verder: “Wat waardeert u het meest aan de “recoveriX” visie?

Christoph antwoordde : “recoveriX biedt hoop en echte verbeteringen aan patiënten die lijden aan beroertes of multiple sclerose. Deze patiënten ervaren verbeteringen in de fijne en grove motoriek, verminderde spasticiteit, trillingen, genormaliseerde temperatuurbeheersing van de ledematen en zelfs verminderde pijn. Opvallend is dat mensen na de hersteliX-behandeling ook effectiever beginnen te spreken. Beroertes beïnvloeden vaak het taalnetwerk, waardoor patiënten moeite hebben met het vinden van woorden of spreken. Met de hersteliX-behandeling activeren we de sensomotorische cortex en het taalnetwerk, wat tot deze verbeteringen leidt. Bovendien observeren we een verbeterde concentratie en geheugen. In het geval van multiple sclerose kunnen we de vermoeidheid aanzienlijk verminderen, waardoor deze patiënten een actiever leven kunnen leiden.

We zijn getuige geweest van opmerkelijke veranderingen in het dagelijks leven van patiënten, zoals een grotere mobiliteit, een beter evenwicht en een vermindering van het aantal valpartijen.”

Strategische aanpak en concurrentieonderscheid

Vervolgens vroegen we: “Wat zijn de strategieën van “recoveriX” en hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten?”

Christoph antwoordde : “Wij verkopen hersteliX rechtstreeks aan ziekenhuizen en revalidatiecentra, waardoor zij behandelingen kunnen bieden in de acute en subacute fasen. Als patiënten eenmaal zijn vrijgelaten, hebben ze vaak moeite om adequate zorg te vinden. Om dit aan te pakken hebben we een franchisesysteem opgezet om hersteliX-centra wereldwijd te openen. We hebben al operatiecentra in de meeste grote steden in Oostenrijk en veel andere landen, en ons doel is ervoor te zorgen dat geen enkele patiënt meer dan 30 minuten hoeft te reizen om toegang te krijgen tot therapie. Het socialezekerheidsstelsel dekt deze behandeling en garandeert optimale zorg voor patiënten in de acute, subacute en chronische fase.”

Navigeren door uitdagingen met kernwaarden

“Wat zijn de belangrijkste waarden die je hebben geholpen de uitdagingen op je pad te overwinnen? Deel een gedenkwaardig incident van uw leiderschap.”

Christoph antwoordde : “Het overwinnen van de belangrijkste uitdagingen hield in dat we moesten begrijpen hoe we op efficiënte wijze een hersen-computerinterface konden bouwen die patiënten aanzienlijk meer zou kunnen helpen dan andere behandelingen. recoveryX voert meerdere standaardbehandelingen tegelijk uit. Patiënten krijgen de opdracht zich motorische bewegingen voor te stellen, elektrische stimulatie te ontvangen, hun gespiegelde bewegingen op een computerscherm te zien en bilaterale training te ondergaan voor zowel de aangedane als de gezonde ledematen. Dit zijn allemaal standaardbehandelingen. Bovendien combineren we mentale activiteit met fysieke bewegingen, waardoor de behandeling uitzonderlijk effectief is.”

Een visie op de toekomst van RECOVERIX

Vervolgens vroegen we: “Hoe ziet u ‘recoveriX’ over twee jaar veranderen, en hoe bent u van plan die verandering te bewerkstelligen?”

Christoph antwoordde : “Momenteel is recoveryX actief in 15 landen, en we breiden wekelijks uit naar nieuwe landen. We sluiten zakelijke contracten met therapeuten, artsen en bedrijven die hele steden, staten of zelfs landen bestrijken. Het is hun taak om herstelcentra in hun regio te openen en veel patiënten te behandelen, zodat ze weer kunnen functioneren. Dit is van vitaal belang voor de samenleving, omdat het patiënten in staat stelt weer aan het werk te gaan en hun levenskwaliteit aanzienlijk verbetert. Het heeft ook een positieve invloed op de families en vrienden van deze patiënten, die vaak samen met hen lijden.”

Waarde leveren aan klanten in een competitief landschap

We wilden vragen naar de voordelen die mensen van zijn bedrijf ontvangen, dus vroegen we: “Welke voordelen ontvangen uw klanten van ‘recoveriX’ in deze competitieve wereld?”

Christoph antwoordde : “Onze patiënten ervaren verbeteringen in de fijne en grove motoriek, waardoor ze hun ledematen effectiever kunnen gebruiken, sneller en met een beter evenwicht kunnen lopen. De vermindering van spasticiteit leidt tot minder pijn en een betere slaap. De hersteliX-behandeling draagt ook bij aan een betere blaascontrole en seksuele functie. Patiënten profiteren van verbeterde concentratie, geheugen en spraak, waardoor ze meer activiteiten in hun dagelijks leven kunnen ondernemen.

Onze zakenpartners ontvangen alle benodigde neurotechnologie en standaardbedieningsinstructies om hersteliX succesvol in hun centra te kunnen uitvoeren. Met een geschikte locatie en gekwalificeerde therapeuten kunnen zij patiënten gaan behandelen. Het gelijktijdig runnen van meerdere centra verhoogt hun omzet en operationele efficiëntie. In sommige gevallen kunnen zakenpartners recovery-centra voor hele landen runnen, waardoor een efficiënte en wijdverspreide behandeling wordt gegarandeerd.”

Laatste gedachten en berichten

Ten slotte vroegen we: “Wil je nog iets tegen onze kijkers zeggen?”

“Ik nodig iedereen uit om de pre- en post-recoveriX-video’s te bekijken op www.recoveriX.com. Deze video’s illustreren op levendige wijze de levensveranderende verbeteringen die RecoveryiX voor patiënten met zich meebrengt. Help ons alstublieft de boodschap over recoveryX te verspreiden, aangezien veel mensen zich nog steeds niet bewust zijn van de mogelijkheden ervan.” concludeerde Christoph .

Lees het originele artikel in The Worlds Time