Hoe worden de investering en de jaarlijkse omzet berekend met de recoveriX franchise?

De investering omvat een jaarlijkse vergoeding voor het recoveriX systeem gedurende de eerste 3 jaar. De jaaromzet per recoveriX systeem is € 200.000, berekend met een uurtarief voor therapie van € 80 en met 100 patiënten per jaar.