Prije/poslije – Moždani udar Koffler #1

U Nine-hole Peg testu, izvedba pacijenta s moždanim udarom poboljšana je, uz smanjenje vremena završetka sa 144 sekunde prije recoveriX terapije na samo 75 sekundi nakon 25 sesija i 39 sekundi nakon 50 recoveriX sesija. Nakon 50. tretmana njegova zahvaćena ruka izgleda potpuno zdrava.