Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim von Oertzen

recoveriX rehabilitacija nakon moždanog udara počinje tamo gdje je došlo do oštećenja: u mozgu. Povratna sprega od zamišljanja do izvođenja pokreta vrlo je inovativan način ponovnog povezivanja moždanih stanica. Ovaj uspjeh vidim i kod mnogih naših pacijenata.