Koliku nadoknadu mogu dobiti za svoje pacijente od terapije recoveriX?

Refundacija za recoveriX ovisi o lokalnom zdravstvenom sustavu. Obično se mogu naplatiti regionalni kodovi za naknadu, na primjer fizikalna terapija, radna terapija, terapija zrcalnim neuronom, funkcionalna električna stimulacija ili prikaz motoričkih pokreta. recoveriX terapija izvodi tri od ovih terapija odjednom:

  1. funkcionalna električna stimulacija
  2. zrcalna neuronska terapija
  3. slike motoričkih pokreta

Stoga biste mogli naplatiti ova tri za recoveriX terapiju.