Waltraud Kanner

ולטראוד קרנר לקה בשבץ מוחי לפני כמה שנים. הצד השמאלי של גופה די מושפע. צעד אחר צעד היא מחזירה את הניידות שלה! בראיון זה היא מספרת על השיפורים שלה בעזרת recoveriX!