Ursula Seufer-Wasserthal – MS

27 שנים לאחר אבחנת הטרשת הנפוצה שלה, מטופלת זו ביצעה 22 שעות של אימון recoveriX. היא דיווחה על איכות שינה טובה יותר, הקלה על בעיות בכף הרגל, העלמת ספסטיות בכף הרגל, יכולת לעמוד למשך שעה, הליכה טובה יותר באופן ניכר, שיפור בריכוז ותחושת שיפור ניכרת לאחר פגישה אחת בלבד.