Tomas Aloy

תומס היה אדם פעיל מאוד עד שלקה בשבץ מוחי בהמיספרה הימנית בגיל 68. גם עם פרוגנוזה גרועה הצליח לצאת מבית החולים עם פגיעה מוטורית קשה. שנתיים לאחר מכן החל בטיפול recoveriX כדי להחזיר את תנועת הידיים.