Michaela Insamer – MS

גברת אינסאמר אובחנה כחולה בטרשת נפוצה בשנת 2011. היא סבלה מחוסר תחושה בשתי הרגליים ומעדה כל הזמן. כשהחלה באימוני recoveriX בשנת 2023, התפקוד המוטורי שלה השתפר באופן משמעותי. יש לה יותר אנרגיה, שליטה טובה יותר בגוף, שיווי משקל משופר, וגם העייפות שלה השתפרה מאוד.