Marlene Mayerhofer

מרלן מאיירהופר סבלה מהמיפלגיה לאחר שהוסר גידול במוח. הרגל, הזרוע ומרכז הדיבור שלה נכשלו כתוצאה מכך. הדיבור חזר במהירות, אבל התפקודים המוטוריים היו מוגבלים מאוד. היו לה כאבים וספסטיות קשה, שגרמו לה ללילות ללא שינה. לאחר טיפול ההחלמה שלה, היא הייתה נטולת כאבים, הספסטיות שככה והתחושה בזרועה השתפרה.