Manfred Stangl

מנפרד לקה בשבץ מוחי לפני כמה שנים. זה פגע בו ישר. זמן קצר לאחר מכן, הוא סבל מכאבים רבים באצבעותיו והוא לא היה מסוגל להחזיק עיפרון יותר עקב השבץ. במהלך טיפול recoveriX, גירוי חשמלי פונקציונלי של ידו הפגועה עזר לו להזיז את הזרוע והאצבעות טוב יותר מבעבר. הוא גם לא מרגיש כאב יותר.