Ingrid Miglbauer

גברת מיגלבאואר סבלה משבץ מוחי לפני שנתיים. כשהיא הגיעה ל- recoveriX Gym Schiedlberg, היא נרשמה לטיפול recoveriX שבו היו לה שיפורים מוטוריים רבים. היא יכולה למתוח ולהזיז את זרועה טוב יותר מבעבר.