Herbert Zaunmayr – MS

לפני אימון recoveriX, מר Zaunmayr דרש 25 שניות כדי להשלים את מבחן ההליכה של 25 רגל, ירידה ל-15 שניות לאחר ההתאוששות. מבחן ההליכה של 6 דקות הראה עלייה בולטת במרחק המכוסה, מ-77 ל-135 מטרים. ספסטיות ברגל שמאל פחתה, מה שמשפר את דפוסי ההליכה והשיווי משקל.