Gaby Inkaria

גבי עבר אירוע מוחי לפני 30 שנה. היא כל כך שמחה כששמעה על טיפול ב-recoveriX. זו הייתה רק עוד הזדמנות לעבוד על היד הנכה שלה. במהלך הטיפול ב- recoveriX, היא למדה להשתמש שוב במזלג ובסכין כדי לאכול, ועוד רבים נוספים.