Ewald Zimmermann

הצד הימני של מר צימרמן היה משותק מאז 1999. לפני הטיפול ב-recoveriX, מצבו היה הרבה יותר גרוע. עכשיו, הוא יכול להזיז את זרועו ממש גבוה שוב. האצבעות שלו פחות מתוחות וגמישות יותר מבעבר והוא יכול אפילו לפתוח את האגרוף. הוא מסוגל להחזיק שוב את מכונת הכיסוח.