לפני/אחרי – שבץ LSR1021 #1

במבחן הליכה של 10 מטר, משך הזמן ירד מ-30 שניות לפני הטיפול בשבץ recoveriX ל-21 שניות לאחר הטיפול ב-recoveriX. באופן דומה, במבחן Timed Up and Go, משך הזמן ירד מ-50 שניות לפני הטיפול ב-recoveriX ל-28 שניות לאחר הטיפול ב-recoveriX.