לפני/אחרי – שבץ Haberfellner #1

חווה את ההתקדמות של טיפול recoveriX בחולה 10 חודשים לאחר שבץ מוחי. במבחן הקופסאות והבלוקים, המיומנות הידנית ראתה שיפור משמעותי, כאשר המטופל גדל מ-21 בלוקים לפני הטיפול ב-recoveriX ל-39 בלוקים לאחר מכן.