לפני/אחרי – stroke – EEX EFX left – ST26

כאן תוכלו לראות את השיפורים המשמעותיים שנעשו על ידי אחד מחולי השבץ שלנו.