לפני/אחרי – stroke – 10MWT FV – ST38

מטופל זה ביצע את מבחן ההליכה של 10 מטר הוא הערכה קלינית המשמשת למדידת מהירות ההליכה של אדם על פני מרחק קצר, המשמשת להערכת ניידות ויכולת תפקודית.