לפני/אחרי – טרשת נפוצה Königsberger #2

בבדיקת זמן קצוב וסע של חולה טרשת נפוצה זה, משך הזמן ירד מ-18 שניות לפני recoveriX ל-14 שניות לאחר 25 מפגשים של recoveriX. באופן דומה, במבחן ההליכה של 6 דקות, המרחק שעבר עלה מ-210 מטר לפני recoveriX ל-285 מטר לאחר 25 מפגשי recoveriX. בנוסף, פונקציונליות היד שלו השתפרה מה שמאפשר לו ליצור אמנות שוב.