לפני/אחרי – MS – TUG – MS1

הלקוח ביצע כאן את בדיקת הזמן קצוב ועבור. מבחן זה מעריך ניידות ודורש שיווי משקל וקואורדינציה. הבדיקה מודדת את הזמן, בשניות, שלוקח ללקוח לקום מכיסא, ללכת 3 מטרים, להסתובב ולהתיישב שוב.