לפני/אחרי – MS – 9HPT – ST2

כאן לקוח זה ביצע את מבחן 9 החור יתדות אשר מעריך מיומנויות מוטוריות עדינות על ידי הערכת כמה מהר ניתן להעביר את היתדות מתא אחד למשנהו בתוך מסגרת זמן מוגדרת. זה משמש בדרך כלל בשיקום כדי לעקוב אחר התקדמות ולהתאים תוכניות טיפול עבור אנשים עם לקות בגפיים העליונות.