לפני/אחרי – MS – 6MWT – MS3

לקוח MS זה ביצע את מבחן ההליכה של 6 דקות (6MWT). מבחן זה היה מדד התוצאה העיקרי של המחקר מכיוון שהוא הסולם הקליני הנפוץ ביותר בספרות טרשת נפוצה, בשל יכולת שחזור ואמינות גבוהים. ה-6MWT מודד את המרחק במטרים שלקוח מסוגל ללכת במהירות נוחה תוך שש דקות.