Andreas Tsohohey

הצד הימני של מר צוהוהיי משותק לחלוטין – הוא לא הרגיש כלום לאחר השבץ שעבר לפני שנתיים. אבל לאחר טיפול recoveriX, הרגישות שלו חזרה. הוא מרגיש שוב את זרועו. כשהוא מתרכז בזרועו הימנית, הוא יכול להרגיש משהו. והוא אפילו יכול לשלוט בשרירים שלו שוב.