Rixa von Oertzen

recoveriX משלבת תהליכים קוגניטיביים עם תנועות, וזה מה שהופך את השיקום ליעיל כל כך. אנו רואים שיפורים בחולים שנים רבות לאחר התרחשות השבץ ובכל גיל.