סקירה כללית של אימונים

תוכנית טיפול recoveriX

סקירה של בדיקות ופגישות טיפוליות. לפני תחילת הטיפול מתקיימת בדיקה מקדימה ולאחריה 25 מפגשים טיפוליים ובדיקה אחרונה.

שבוע

בחינה מוקדמת 1.5 שעות בדיקת תפקודים מוטוריים וקוגניטיביים. הערכת תוצאות על ידי מטפל recoveriX.
פגישת אימון 1 1 שעה
פגישת אימון 2 1 שעה
שבוע

1

פגישת אימון 3 1 שעה
פגישת אימון 4 1 שעה
פגישת אימון 5 1 שעה
שבוע

2

פגישת אימון 6 1.25 שעות בדיקת יתדות 9 חורים, בדיקת בוקס ובלוק לטיפול ביד. מבחן הליכה 10 מטר ומבחן Up & Go לטיפול בכף הרגל. פגישת משוב עם מטפל
פגישת אימון 7 1 שעה
פגישת אימון 8 1 שעה
שבוע

3

פגישת אימון 9 1 שעה
פגישת אימון 10 1 שעה
פגישת אימון 11 1.25 שעות בדיקת יתדות 9 חורים, בדיקת בוקס ובלוק לטיפול ביד. מבחן הליכה 10 מטר ומבחן Up & Go לטיפול בכף הרגל.
שבוע

4

פגישת אימון 12 1 שעה
פגישת אימון 13 1 שעה
פגישת אימון 14 1 שעה
שבוע

5

פגישת אימון 15 1 שעה
פגישת אימון 16 1.25 שעות בדיקת יתדות 9 חורים, בדיקת בוקס ובלוק לטיפול ביד. מבחן הליכה 10 מטר ומבחן Up & Go לטיפול בכף הרגל. פגישת משוב עם מטפל.
פגישת אימון 17 1 שעה
שבוע

6

פגישת אימון 18 1 שעה
פגישת אימון 19 1.25 שעות
פגישת אימון 20 1 שעה
שבוע

7

פגישת אימון 21 1.25 שעות בדיקת יתדות 9 חורים, בדיקת בוקס ובלוק לטיפול ביד. מבחן הליכה 10 מטר ומבחן Up & Go לטיפול בכף הרגל. פגישת משוב עם מטפל.
פגישת אימון 22 1 שעה
פגישת אימון 23 1 שעה
שבוע

8

פגישת אימון 24 1 שעה
פגישת אימון 25 1 שעה
לאחר בחינה 1.5 שעות בדיקה סופית ופגישת משוב, תוצאות טיפול.