Jobs

חברת g.tec medical engineering GmbH מציעה פלטפורמה לעיבוד אות ביולוגי בשוק הבינלאומי. המכשירים משמשים למדידת פעילות מוחית, פעילויות לב, תנועות עיניים ואותות פיזיולוגיים אחרים. המערכות נמצאות כיום בשימוש ב-45 מדינות ברחבי העולם. עם recoveriX, g.tec פיתחה מוצר רפואי יוצא דופן ומהפכני לשיקום תפקודים מוטוריים שאבדו לאחר אירוע מוחי. המטופלים נהנים מגישה טיפולית החורגת מפיזיותרפיה סטנדרטית.